NasZemplin.sk

Informácie z regiónu Zemplín

150. výročie prevádzky trate Michaľany – Humenné

Pri príležitosti 150. výročia zahájenia prevádzky na trati Michaľany – Humenné sa uskutočnia slávnostné jazdy parných vlakov, ktoré širokej verejnosti pripomenú bohatú históriu i súčasný strategický význam tohto železničného uzla. Súčasťou osláv bude aj sprievodný kultúrny program a odhalenie pamätných tabúľ v Trebišove a Michaľanoch.

Podujatie organizuje Klub priateľov železníc východného Slovenska v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky, Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s., Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a.s. a Odborovou asociáciou výpravcov a dispečerov. Záštitu nad podujatím, ktoré sa hlási aj k sprievodným podujatiam v rámci Európskeho roku železníc, prevzal štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslav Kmeť.

Trať Michaľany – Humenné tvorí pilier dopravnej infraštruktúry regiónu dolného a stredného Zemplína, spája najľudnatejšie mestá Humenné, Michalovce, Trebišov a napája sa priamym spojením na Košice a Prešov. Je to dôležitý železničný uzol, ktorého nemenej významnú históriu sme si pripomenuli aj v kontexte Európskeho roku železníc. Som presvedčený, že železnice si zaslúžia našu pozornosť, pretože sú dôležitou spomienkou na minulosť a prísľubom budúcnosti. Na koľaje potrebujeme presunúť cestujúcich aj tovar, aby sme odľahčili cesty a využívali ekologickejšie formy dopravy, kam radíme práve koľajovú dopravu,“ uviedol štátny tajomník MDV SR Jaroslav Kmeť.

Trať Michaľany – Humenné bola postavená ako úsek prvej Uhorsko-haličskej železnice, ktorá spájala centrálnu časť Uhorska s Haličom. Významnú úlohu zohrala počas prvej svetovej vojny, keď sa po nej presúvalo vojsko.

Rozvoj železničnej siete v 19. a 20. storočí výrazne urýchlil hospodársky a spoločenský vývoj našej krajiny. Práve takéto podujatia pripomínajú dôležitosť železníc a ich jedinečného postavenie v rámci dopravy na Slovensku. Od príchodu prvého parného vlaku v roku 1848 na naše územie sa píše éra koľajovej dopravy. Výstavba železníc v tých časoch bola mimoriadne náročná aj nebezpečná. Železnice zažili renesanciu aj po prvej a druhej svetovej vojne, keď veľká časť železničnej siete bola znefunkčnená. Trať Michaľany-Humenné je významnou tepnou osobnej dopravy, príkladom návoznej prímestskej dopravy v smere východ – západ na centrum – Košice,“ uviedol generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Miloslav Havrila.

Súčasťou slávnostnej jazdy budú dva historické parné rušne „Šľachtičná“ 475 196 z Vrútok a „Papagáj“ 477 013 z Popradu spolu so súpravami, historický motorový vozeň „Hurvínek“ M 131 1125 z Hanisky pri Košiciach a historický motorový rušeň „Sergej“ T 679 1312 z Humenného.

Železnica je súčasťou panorámy Slovenska, je to technický krajinotvorný prvok, ale má aj svoj genius loci. Taká oslava predpokladá, samozrejme, účasť parného rušňa, ktoré už dávno nie sú v pravidelnej vozbe. V povedomí ľudí však ostáva, že symbol železníc je parný rušeň. Spolupracujeme s úžasnými ľuďmi, ktorí sa o také rušne starajú, vzkriesili ich z klinickej smrti a vďaka nim parná trakcia u nás úplne nevymrie. V sobotu sa aj vďaka ich úsiliu môžu malý aj veľký tešiť na parné krásavice,“ uviedol jeden z organizátorov Kamil Kočiško, predseda Klubu priateľov železníc východného Slovenska a námestník ŽST Trebišov.

Pri príležitosti osláv bude v Michaľanoch odhalená pamätná tabuľa k 150. výročiu trate, v  Trebišove zas pamätná tabuľa s letopočtami výstavby prevádzkovania všetkých tratí, ktoré mestom prechádzajú. Na staniciach a zastávkach vypravených vlakov si môže široká verejnosť prezrieť parné rušne, v stanici Humenné zas tematickú železničnú výstavu a prezentáciu poštového lístka a príležitostnej poštovej pečiatky. Pri príležitosti okrúhleho výročia trate vychádza aj kniha „Dejiny železníc horného Zemplína 1871 – 2021.“

Cestovný poriadok parných vlakov:

MICHAĽANY – HUMENNÉ (slávnostný parný vlak)

Michaľany ——- odch. 8:30

Úpor prích. 8:50 odch. 8:54

Trebišov prích. 9:00 odch. 10:00

Bánovce n/O prích. 10:12 odch. 10:15

Michalovce prích. 10:25 odch. 11:10

Nacina Ves z. prích. 11:20 odch. 11:25

Pusté Čemerné z. prích. 11:28 odch. 11:30

Strážske prích. 11:36 odch. 12:00

Humenné prích. 12:10 ——————

HUMENNÉ – TREBIŠOV (návozný parný vlak)

Humenné ——- odch. 8:00

Strážske prích. 8:10 odch. 8:12

Nacina Ves prích. 8:19 odch. 8:20

Michalovce prích. 8:30 odch. 8:40

Bánovce n/O prích. 8:48 odch. 8:49

Trebišov prích. 9:01 ————-