NasZemplin.sk

Informácie z regiónu Zemplín

B. Gröhling: Splnili sme odporúčanie odborníkov vo fungovaní škôl

Zmena niektorých opatrení a zavádzanie nových pravidiel. To je výsledok rokovania s odborníkmi a vlády. Niektoré z nich sa dotknú aj doterajšieho fungovania škôl. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling predstavil, ako to bude po novom vyzerať.

Možnosť prezenčnej výučby v materských školách a na prvom stupni základných škôl bude zachovaná pre deti rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska, čo bola jedna z požiadaviek odborníkov, bude zachovaná pre rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska. Do tejto kategórie nepatria len zamestnanci kritickej infraštruktúry, ale aj policajti, predavači a predavačky, učitelia v materských školách, na prvom stupni základných škôl, cestári, zamestnanci odpadového hospodárstva, technických služieb a podobne. „Pre týchto rodičov budú otvorené MŠ a prvý stupeň ZŠ aj naďalej. Rozhodnutie ministra upravujúce tento fakt a potvrdenie o tom, že daní zamestnanci nemôžu svoju prácu vykonávať z domu čoskoro pribudne na webe ministerstva www.minedu.sk. Zákonný zástupca toto potvrdenie následne odovzdá škole,“ ozrejmil šéf rezortu školstva.

V platnosti naďalej ostáva, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní. Po starom zostáva aj možnosť vyučovania pre žiakov na druhom stupni základných škôl v skupinách 5+1, naďalej je umožnené vzdelávanie aj pre študentov stredných zdravotníckych škôl a žiakov končiacich ročníkov stredných škôl za pôvodných podmienok.

„V prípade ak sa nechce pretestovať zákonný zástupca alebo starší žiak, môže ostať na dištančnom vzdelávaní, bude mu umožnená ospravedlnená absencia“ doplnil Gröhling.

Zároveň dodal, že na ministerstvo školstva prichádzalo množstvo podnetov a otázok, čo robiť, ak sa škola nachádza v čiernom okrese. Tie definuje uznesenie vlády SR každú stredu. „Je potrebné zopakovať, že podľa COVID AUTOMATU sú školy v čiernych okresoch otvorené, rovnako aj podľa rozhodnutia ministra, ktoré je záväzné. Ak je škola na základe uznesenia vlády, ktoré sa zverejňuje každú stredu v čiernom okrese, má 3 možnosti. Škola pokračuje v prezenčnej výučbe pre kritickú infraštruktúru a pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu pracovať z domu. Alebo môže riaditeľ po zasadnutí krízového štábu a zistenia záujmu zo strany rodičov, môže so súhlasom zriaďovateľa prerušiť školské vyučovanie a škola prejde na dištančnú výučbu (toto umožňuje rozhodnutie ministra z 28. augusta, konkrétne jeho prvé dva body). Poslednou možnosťou je, že RÚVZ rozhodne o zatvorení školy alebo triedy podľa školského semaforu a škola prejde na dištančné vzdelávanie,“ priblížil minister školstva. Pri tejto možnosti je ale potrebné rozlišovať, či RÚVZ vydalo odporúčanie alebo rozhodnutie. Rozhodnutie je pre školy záväzné, odporúčanie záväzné nie je. Zároveň, čo sa týka žiakov a učiteľov, na cestu do školy im platí výnimka zo zákazu vychádzania, s podmienkou negatívneho výsledku testu.

Naďalej však rezort školstva pracuje na tom, aby bol dostatok ochranných prostriedkov pre učiteľov. Pred dvoma týždňami ministerstvo školstva v spolupráci s rezortom vnútra zabezpečilo 135 000 kusov respirátorov FFP2. K dnešnému dňu bolo vyexpedovaných ďalších 270 000 ks respirátorov FFP2 na okresné úrady v sídle kraja, kde si ich školy môžu vyzdvihnúť. Okrem toho rezort školstva požiadal Správu štátnych hmotných rezerv SR aj o zabezpečenie ďalších respirátorov, ktoré by mali byť distribuované v najbližších dňoch.

zdroj: www.minedu.sk