NasZemplin.sk

Informácie z regiónu Zemplín

Colníci odhalili viac ako 33 kilogramov pašovaných drog

MICHALOVCE – 8.11.2021: Príslušníkom finančnej správy na hraničnom priechode Vyšné Nemecké sa počas víkendu podaril významný záchyt. V podlahe návesu kamióna odhalili 159 balíčkov s obsahom podozrivej omamnej látky v množstve 33,64 kilogramu. V súčasnosti ide o najväčší záchyt drog na východnej hranici, ktoré sa doteraz podarilo finančnej správe odhaliť, a to aj vďaka novému skeneru.

Omamné látky sa na Slovensko pokúsil prepašovať ukrajinský vodič kamióna. Jeho zámery sa však podarilo prekaziť príslušníkom finančnej správy z Pobočky colného úradu Vyšné Nemecké. V skriňovom chladiarenskom návese bol náklad síranu železa ložený v tzv. big bagoch.

Tovar smeroval od ukrajinského odosielateľa príjemcovi na Slovensko. Kamión bol podrobený štandardnej kontrole inšpekčným skenovacím systémom. Počas tejto kontroly bolo označené podozrivé miesto, kde sa mohol nachádzať iný ako deklarovaný tovar. Následne pristúpili príslušníci finančnej správy k úplnej fyzickej kontrole aj s použitím služobných psov vycvičených na detekciu pachových stôp tabakových výrobkov a omamných a psychotropných látok, ktoré taktiež značili podozrivé miesta v podlahe návesu. Označené miesta boli navŕtané a preverené pomocou fibroskopu.

Takto bol odhalený špeciálne vybudovaný úkryt. Po vyrezaní otvorov boli v dvojitej podlahe návesu odkryté dutiny, v ktorých boli uložené podozrivé balíčky zabalené v bielej textílii. Tie boli uložené v priesvitných igelitových vreciach v dutinách podlahy medzi výplňou z polystyrénu a z pur peny. Pri demontáži podlahy príslušníci finančnej správy z úkrytu vybrali 159 balíčkov s obsahom neznámej podozrivej látky v celkovom množstve 33,64 kg. Na mieste bol vykonaný skríningový test na prítomnosť omamných látok s pozitívnym výsledkom.

K prípadu bol privolaný poverený príslušník Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) a vzhľadom na vecnú príslušnosť a podozrenie zo spáchania trestného činu neoprávneného dovozu omamnej látky aj vyšetrovateľ NAKA odbor Východ, ktorému bol prípad odovzdaný. O akú omamnú látku sa jedná, presne určí až laboratórna expertíza. Ukrajinec bol umiestnený do cely predbežného zadržania a bolo mu vznesené obvinenie.

V minulosti odhalili príslušníci finančnej správy na východnej hranici niekoľko prípadov pokusov o nezákonný dovoz omamných a psychotropných látok cez hraničné priechody vo Vyšnom Nemeckom a v Ubli. Išlo o prípady pašovania zelenej sušiny aj halucinogénnych húb. Doteraz najväčší z nich bol pokus o prepašovanie 42 balíkov marihuany ukrytej v plynovej nádrži osobného motorového vozidla v októbri 2015 vo Vyšnom Nemeckom.

Informovala: mjr Ing. Jana Nimrichterová, PhD., hovorkyňa Colného úradu Michalovce