NasZemplin.sk

Informácie z regiónu Zemplín

Dobrovoľníci budú pomáhať aj na Zemplíne

Tisíce ľudí sa rozhodli, že už zajtra 11. júna využijú svoj čas na to, aby zlepšili a skrášlili Slovensko. Zapoja sa do podujatia Naše Mesto, ktoré organizuje Nadácia Pontis. Takmer 200 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pomôže dobrej veci priamo v Michalovciach a ich okolí.

Naše Mesto je podujatie, na ktorom vymenia dobrovoľníci a dobrovoľníčky z viac ako stovky firiem svoje kancelárie za školy, nízkoprahové centrá, parky či dokonca hrady a odpracujú tento deň v prospech druhých a okolia, v ktorom žijú. Skrášľovať Slovensko budú napríklad v Bratislave, Košiciach, Žiline alebo Prešove. Do prvej pätice miest, pokiaľ ide o počet zapojených dobrovoľníkov, sa dostali i Michalovce.

„Cieľom je celkovo zlepšovať prostredie, v ktorom školy, škôlky, neziskové organizácie či centrá voľného času pôsobia, keďže im za bežných okolností často nezostávajú financie a chýbajú ľudia,“ vysvetľuje zámer podujatia Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis.

Dobrovoľníci na Vinianskom hrade

Čo všetko sa vlastne bude diať počas Nášho Mesta? Účastníci podujatia využili možnosť zapojiť sa do viac ako 320 aktivít po celom Slovensku. Na starosti majú maľovanie plotov, opravu detských ihrísk na sídliskách, sadenie stromov alebo čistenie prírody od odpadkov a ďalšie aktivity na spríjemnenie života v mestách.

Priamo v Michalovciach budú dobrovoľníci natierať herné prvky a plot areálu škôlky na Ulici Fraňa Kráľa. Smerom von z mesta zase vyčistia verejné priestranstvá od odpadkov a nečistôt.

Pomoci sa v okolí Michaloviec dočkajú ale hlavne pamiatky. Až 40 dobrovoľníkov pôjde skrášľovať Viniansky hrad. Ich úlohou bude odnášanie kameňov po archeologickej sonde, natieranie prístupového mostu či terénne úpravy chodníkov a terás priľahlého vinohradu. Pre záujemcov je pripravená prednáška o histórii hradu a prehliadka.

Počet aktivít, na ktorých sa bude v Michalovciach pomáhať, sa tento rok podarilo zvýšiť, a to aj vďaka spoločnosti ARRIVA. „Som hrdý, že sme sa v rámci regiónov, v ktorých ARRIVA zabezpečuje verejnú dopravu, zapojili do podujatia Naše Mesto a potvrdili tak, že aj my máme srdce na správnom meste,” povedal generálny riaditeľ spoločnosti László Ivan. Zoznam všetkých aktivít nájdete na tomto linku.

O Našom Meste

Naše Mesto je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej Európe. Aktuálne sa doň zapája takmer 5 600 dobrovoľníkov zo 132 firiem a inštitúcií na rôznych miestach po Slovensku. Pomôžu tak dokopy 171 neziskovým organizáciám, nízkoprahovým centrám, ale aj školám či škôlkam zlepšiť ich fungovanie.

Tento rok oslavuje podujatie okrúhle pätnáste výročie. Pred pandémiou ochorenia COVID-19 sa na Našom Meste zúčastňovalo ročne viac ako 10-tisíc ľudí. V súčasnosti sú počty účastníkov z bezpečnostných dôvodov nižšie. „Kladieme mimoriadny dôraz na zdravie. Obmedzili sme preto počty dobrovoľníkov, aby na jednej aktivite pracovali len ľudia z jednej firmy. Dbáme tak na to, aby sa rôzne skupiny navzájom nestretávali,“ vysvetlil CEO Nadácie Pontis Michal Kišša.

Ochota firiem pomáhať však napriek koronakríze znova rastie. „Rodinná firma Hornbach kladie dôraz na zodpovednosť za svoje okolie, spoločnosť a životné prostredie. Čistota a vzhľad prostredia, v ktorom žijeme, nám nie sú ľahostajné. Je veľmi motivujúce vidieť, že keď sa ľudia spoja, dokážu aj malými činmi zásadne zlepšiť život celých komunít,“ povedal David Kolář, riaditeľ komunikácie a marketingu spoločnosti Hornbach, ktorá podujatie podporuje.

Nadšených ľudí s chuťou pomáhať bude možné stretnúť v 44 slovenských mestách v príznačných bielych tričkách s nápisom „Mám srdce na správnom MESTE“.