NasZemplin.sk

Informácie z regiónu Zemplín

Hroby im zaplavila voda

Na novom mestskom cintoríne v Michalovciach voda zaplavila viacero hrobov. Pohrebisko je na okraji mesta, v lokalite Biela hora. Majitelia hrobov sú presvedčení, že cintorín nie je správne odvodnený. Správca cintorína to ale odmieta.

Hroby v spodnej časti cintorína sú plné vody. „Voda steká z vrchnej časti cez trávnik i chodníky a končí v našich hroboch. Je to nedôstojné pre tých pochovaných,“ posťažoval sa nám Michalovčan, ktorý tu má pochovaného syna.

Rovnaký problém majú viacerí majitelia hrobov. Keďže ešte nemajú pomníky, snažia sa vodu z hrobov vyťahať a prečerpať do kanalizácie. „Ale trošku zaprší a voda je v hrobe zas,“ opísal nám situáciu ďalší majiteľ hrobu. Nespokojní majitelia hrobov nám tvrdili, že sa sťažovali na mestskom úrade, nápravy sa ale nedočkali.

Mesto tvrdí, že cintorín postavilo podľa schválenej projektovej dokumentácie a v súlade s platnými normami. „Všetky podzemné stavby súvisiace s odvodnením cintorína sú vybudované v súlade s platnou legislatívou, cintorín je kompletne odkanalizovaný,“ informovala Iveta Palečková, hovorkyňa primátora Michaloviec.

Podľa samosprávy je prirodzené, že najmä v jarných mesiacoch, kedy je spodná voda vysoko, sa stáva to, že presiakne aj do hrobového miesta, toto nie je nič výnimočné a deje sa to na väčšine cintorínov. O izoláciu hrobu sa má, podľa samosprávy, postarať majiteľ hrobu. „Dlhodobým prenájmom hrobového miesta sa jeho majiteľom na túto dobu stáva konkrétny pozostalý. Preto to, ako zrealizuje stavbu hrobovej jamy príp. ako ju odizoluje, je výlučne jeho záležitosť. Mesto ako majiteľ pozemku, ani technické služby ako správca, do týchto prác nezasahujú,“ uzavrela Palečková.