NasZemplin.sk

Informácie z regiónu Zemplín

Kraj plánuje zrealizovať milión očkovaní

Košický samosprávny kraj pripravuje vytvorenie veľkokapacitných očkovacích centier pre plošné očkovanie obyvateľov kraja proti COVID-19. Táto úloha vyplýva samosprávnym krajom z poverenia Ministerstva zdravotníctva SR z 11. 2. 2021.

Okrem pasportizácie priestorov vhodných na vytvorenie veľkokapacitných očkovacích centier mobilizuje Kraj aj zdravotníkov.

Župa v súčasnosti realizuje pasportizáciu priestorov, ktoré by boli vhodné na plošné očkovanie a mobilizuje zdravotníkov. „Úlohou vytvorenia veľkokapacitných očkovacích centier sme boli poverení včera večer. V súčasnosti preto hľadáme priestory vhodné na toto plošné očkovanie. V rámci kraja chceme vytvoriť niekoľko veľkokapacitných očkovacích centier, a to v každom regióne v kraji tak, aby očkovanie bolo dostupné pre všetkých obyvateľov. Pri záujme o očkovanie na úrovni aspoň 70 percent rátame s tým, že by sme mali zvládnuť zrealizovať aspoň milión očkovaní. Z tohto dôvodu bude očkovanie prebiehať v priestoroch, ktoré budú spĺňať podmienky z pohľadu kapacít aj pandemických opatrení,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Košický samosprávny kraj ako koordinátor veľkokapacitných očkovacích centier mobilizuje aj zdravotníkov. „Aby bolo očkovanie dostupné a rýchle, potrebujeme pomoc čo najväčšieho počtu lekárov a zdravotných sestier. Prosíme ich preto, aby pomohli pri plošnom očkovaní a registrovali sa prostredníctvom online formulára zverejneného na webovej stránke kraja. Zároveň každý, kto má otázky k očkovaniu alebo k vakcínam, môže sa obrátiť na našich operátorov v rámci novozriadenej infolinky k očkovaniu na čísle 0850 122 085. Na očkovaní nám záleží a preto túto úlohu berieme zodpovedne,“ dodal Trnka.

Online registračný formulár pre zdravotníkov je zverejnený na webe web.vucke.sk/naockovanizalezi. V rámci neho si lekár alebo zdravotná sestra môžu určiť, v aké dni budú môcť pomáhať vo veľkokapacitných očkovacích centrách a v akom okrese. Košický samosprávny kraj v blízkej dobe spustí aj nábor dobrovoľníkov, ktorých pomoc bude nevyhnutná pri administrácii celého procesu. O tom, kde budú veľkokapacitné očkovacie centrá v rámci Košického kraja zriadené, bude župa informovať.