NasZemplin.sk

Informácie z regiónu Zemplín

Michalovce nemajú hlavného architekta

Viac ako polovica miest na Slovensku funkciu hlavného architekta má. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovalo Združenie miest a obcí Slovenska začiatkom roka 2021. Michalovce, vďaka hlavnému architektovi, dosiahli v minulosti zaujímavé prvenstvo. Dnes mesto hlavného architekta nemá.

Debatu o potrebe hlavného architekta rozprúdili poslanci mestského zastupiteľstva. „Stavebný úrad sa postará, aby stavebné konanie prebehlo v poriadku, ale nikto sa nepozerá na to, ako tá stavba bude vyzerať,“ myslí si Radovan Geci, poslanec mestského zastupiteľstva a okresný predseda SaS.

Kritika rekonštrukcie

Poslanec Radovan Geci kritizuje, že chodník na Okružnej ulici, pri rekonštrukcii zúžili. Iveta Palečková, hovorkyňa primátora Michaloviec vysvetľuje prečo. „V bezprostrednej blízkosti sú stromy, ktorých korene narúšali povrch chodníka. Napriek tomu, chodník má stále šírku 1,5 metra, čo je postačujúce pre chodcov aj vozičkárov a tiež pre mamičky s kočiarikom,“ argumentuje hovorkyňa.

Mechanizmy sa na chodník nezmestia

Šírka chodníka ale nepostačuje pre niektoré mechanizmy Technických služieb mesta. Stalo sa tak, že pri zimnej údržbe poškodili aj trávnik pri chodníku. Na jeho okraji zostala po prejazde mechanizmov hlboká brázda. Nepáči sa to aj okoloidúcim. „ Voda v tom stojí, keby to aspoň vyrovnali, ten chodník mohol byť širší,“ posťažovala sa okoloidúca Michalovčanka.

Menšie stroje mali v servise

Na mestskom úrade sme zisťovali, prečo trávnik takto poškodili. „Vzniknutá nerovnosť pri chodníku je dôsledok neuležanej hliny, nakoľko práce na rekonštrukcii chodníka sa ukončili len nedávno, v posledných mesiacoch minulého roka. Naviac, technické služby boli nútené použiť väčšie mechanizmy na zimnú údržbu, aj keď disponujú aj vhodnejšími menšími strojmi, tie však boli žiaľ práve v inkriminovaných dňoch v oprave,“ vysvetlila Iveta Palečková.

Dalo sa to urobiť aj inak

Poslanec Radovan Geci tvrdí, že chodník mohli zrekonštruovať aj inak. „Mohli využiť veľkoformátovú dlažbu, v kombinácii s dlažobnými kockami, tie sa dajú prispôsobiť terénu a aj koreňom stromov,“ tvrdí Geci.

Vizualizácia: Radovan Geci, poslanec mestského zastupiteľstva a okresný predseda SaS Michalovce

Asfalt lepší ako betón

Na mestskom úrade obhajujú svoje riešenie. „Asfaltový povrch chodníka považujeme za vyhovujúci. Betónové kocky, ktoré navrhuje použiť pán poslanec, sme aplikovali už na viacerých povrchoch chodníkov v meste a žiaľ zaznamenali sme viac negatív než pozitív. Jednak sa jedná o finančne náročnú údržbu, ale problém vzniká aj pri používaní techniky pri zimnej údržbe,“ informovala Palečková.

Hlavný architekt nebude

Pýtali sme sa aj na hlavného architekta. Samospráva zatiaľ o vytvorení takejto funkcie neuvažuje. „Útvar hlavného architekta by v súčasnosti nemal rozhodovacie právomoci na investičné aktivity v meste a už vôbec nie na rekonštrukciu chodníkov, nakoľko takéto kompetencie nemajú oporu v platnej legislatíve,“ vysvetľuje Palečková.

foto: Michalovce…ostatných 100 rokov (filmový dokument)

Prvá pešia zóna na východe

V minulosti Michalovce hlavného architekta mali. Vďaka nemu v meste, ešte v osemdesiatych rokoch, vybudovali prvú pešiu zónu na východe Slovenska. Podľa prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska má hlavného architekta viac ako polovica slovenských samospráv. „Má skôr konzultačný charakter, spravidla ale platí to, že samosprávy prihliadajú na odporúčania hlavného architekta,“ myslí si Michal Kaliňák, hovorca ZMOS.

foto: Michalovce…ostatných 100 rokov (filmový dokument)

Kto posudzuje výstavbu v Michalovciach?

Mestský úrad zabezpečuje stavebné konanie, obstarávanie územného plánu mesta, dopravné stavby, investičnú činnosť, životné prostredie a miestny rozvoj  – prostredníctvom 12 odborných  zamestnancov vrátane vedúcej odboru, a všetci majú minimálne druhostupňové vysokoškolské vzdelanie a taktiež tam, kde je to predpísané, aj osobitný kvalifikačný predpoklad podľa vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, alebo osvedčenia vydaného Ministerstvom životného prostredia.

Okrem tohto odborného zázemia, mesto využíva služby architektov, projektantov a špecializované projekčné kancelárie pri vypracovaní projektov na stavby v investorstve mesta. Samospráva tvrdí, že nejde o pohľad jedného architekta, prípadne jedného útvaru, ale širokospektrálne zázemie rôznych odborných subjektov. 

Mesto má taktiež vytvorené odborné komisie MsZ, ktoré sa predmetnou problematikou zaoberajú a na významnejšie územné celky alebo stavby, vyhlasuje verejne súťaže na vypracovanie ideových štúdii, alebo architektonických riešení, do ktorých sa môže zapojiť každý odborne spôsobilý občan.