NasZemplin.sk

Informácie z regiónu Zemplín

Pašovali cigarety v železnej rude

MICHALOVCE – 11.10.2021: Príslušníci finančnej správy odhalili ďalší pokus o pašovanie cigariet po širokorozchodnej železničnej trati v Maťovciach. Spolu 81 920 kusov cigariet bolo ukrytých pod železnými platňami, ktoré boli zasypané nákladom železnej rudy. Podarilo sa tak zabrániť možnému úniku na cle a daniach vo výške viac ako 13 tisíc eur.


Príslušníci finančnej správy Pobočky colného úradu Maťovce odhalili v nedeľu 10. októbra 2021 ďalší kontraband pašovaných cigariet v jednom z vagónov nákladného vlaku vstupujúceho na naše územie z Ukrajiny. Vo všetkých vagónoch bol náklad aglomerovanej železnej rudy od ukrajinského odosielateľa určený slovenskému príjemcovi. Pri kontrole skenovacím zariadením označili príslušníci oddelenia špeciálnych technológií jeden z vagónov za podozrivý z nezákonného dovozu.


Ozbrojení príslušníci vykonali fyzickú kontrolu voľne loženej želenej rudy vo vagóne pomocou sondážnych tyčí. Podozrenie sa potvrdilo. Odhalili kontraband pašovaných cigariet, ktoré boli navyše prikryté aj železnými platňami a zasypané nákladom železnej rudy. Vagón bol presunutý do priestorov prekladiska, kde bol pomocou bagra náklad rudy preložený a vyložené pašované cigarety dvoch rôznych značiek v celkovom množstve 81 920 kusov.


Všetky boli balené v spotrebiteľskom balení po 20 ks, v dĺžke tabakového povrazca do 80 mm vrátane, bez platnej slovenskej kontrolnej zámky. Cigarety jednej značky v počte 77 520 kusov boli na spotrebiteľskom balení označené kontrolnou známkou DUTTY FREE ONLY. Ďalších 4 400 kusov druhej značky bolo na spotrebiteľskom balení značených ukrajinskými kontrolnými známkami. Finančný únik na cle a daniach bol v tomto prípade vyčíslený na 13 642,63 eur.


Prípad bol vzhľadom na podozrenie zo spáchania trestného činu postúpený vyšetrovateľovi Kriminálneho úradu finančnej správy, ktorý vedie trestné stíhanie pre prečin porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označovanie tovaru, v danom čase voči doposiaľ neznámemu páchateľovi. V prípade preukázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.

Informovala: kpt. Ing. Jana Nimrichterová, PhD. – hovorkyňa Colného úradu Michalovce