NasZemplin.sk

Informácie z regiónu Zemplín

Pochytali migrantov

25. júna 2021 v nočných hodinách kontrolovali policajti Oddelenia hraničnej kontroly (OHK) PZ Podhoroď v lesnom poraste v katastrálnom území obce Inovce, okres Sobrance 3 štátnych príslušníkov Turecka a 27. júna 2021 vo večerných hodinách kontrolovali policajti Oddelenia hraničnej kontroly (OHK) PZ Vyšné Nemecké na poli v blízkosti vonkajšej hranice v katastrálnom území obce Záhor, okres Sobrance 1 štátneho príslušníka Sýrie.

Zadržaniu osôb predchádzalo v oboch prípadoch nasnímanie neoprávneného prekročenia hranice kamerami. Policajti predviedli cudzincov na oddelenie z dôvodu zistenia totožnosti. Pri predvádzaní osôb postupovali v súlade s opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19

Cudzincom bolo vydané rozhodnutie o administratívnom vyhostení a uložený zákaz vstupu na územie SR a ostatných členských štátov EÚ na dobu 1 roka a rozhodnutie o zaistení na účel vrátenia podľa medzinárodnej zmluvy. Všetci sa podrobili RT PCR testu na COVID-19 s negatívnym výsledkom.

Dňa 29. júna 2021 v popoludňajších hodinách ich policajti podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Ukrajiny o readmisii osôb odovzdali príslušníkom Štátnej pohraničnej služby Ukrajiny.