NasZemplin.sk

Informácie z regiónu Zemplín

LÍDRI Z PRAXE | MARTA PALIGOVÁ

Náš Zemplín
Náš Zemplín
LÍDRI Z PRAXE | MARTA PALIGOVÁ
/

Magisterka Marta Paligová je Michalovčanka a pedagogička s 30 ročnou praxou. Vypracovala učebné osnovy pre predmet Rozvoj životných zručností. Neustále sa snaží u svojich žiačikov rozvíjať najrôznejšie zručnosti a vlastnosti, ktoré budú pre život potrebovať. Jednou z nich je aj aktívne počúvanie.
Príjemné počúvanie želá Eva Bučková