NasZemplin.sk

Informácie z regiónu Zemplín

ZBAVÍME SA PCB? | Podcast s Vladom

Náš Zemplín
Náš Zemplín
ZBAVÍME SA PCB? | Podcast s Vladom
/

Eduard Heger, Ján Budaj, Roman Mikulec, Ladislav Štibrányi o likvidácii PCB v Strážskom.

Kde sú PCB látky, ktoré vybrali z Ošipárne?
Kedy ich zlikvidujú?
Bude na Zemplíne geo prieskum?
Čo ešte treba urobiť?

redakcia@naszemplin.sk

PCB boli považované za neškodné látky a na ich únik do prostredia nebol braný ohľad. Až po desaťročiach ich používania bolo zistené, že PCB sa v prírode nerozkladajú, koncentrujú sa v telách živočíchov a šíria sa v potravových reťazcoch a že majú aj v stopových množstvách nepriaznivé účinky na živé organizmy. V priebehu rokov bola ich výroba zastavená a ich používanie zakázané. Na Slovensku je polychlórovanými bifenylmi zamorená časť východného Slovenska v okolí Strážskeho.