NasZemplin.sk

Informácie z regiónu Zemplín

Polícia kontrolovala lekárov v ambulanciách

Aj lekárom na Zemplíne klopali na dvere ambulancií policajti. Zisťovali, či ordinujú. Lekári takéto kontroly označili za dehonestujúce. Polícia tvrdí, že iba vyhovela požiadavkám krajskej pandemickej komisie.

Nevedia sa dovolať lekárom

Na kontroly v ambulanciách sme sa pýtali na Košickom samosprávnom kraji. Potvrdili nám, že polícia SR začala vo štvrtok (4. 3.) vo viacerých okresoch Košického kraja vykonávať preventívne kontroly v ambulanciách lekárov. Reaguje tak vraj na podnety Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, ktoré záchranári predniesli na Krízovom štábe Okresného úradu Košice. “Na linke 155 sa podľa ich slov množia telefonáty pacientov, ktorí sa na núdzové číslo obracajú, pretože sa nevedia dovolať svojim ambulantným lekárom,”informovala Anna Terezková, hovorkyňa Košického samosprávneho kraja.

Nápor pacientov aj telefonátov

Ambulancie všeobecných lekárov zažívajú nápor pacientov. Vyšetriť musia desiatky chorých, ktorí prídu na ambulanciu. Popritom musia vybaviť aj desiatky telefonátov. “Závisí to od dňa. Ale tento pondelok sme mali na ambulancii 70 pacientov. Telefón stále zvoní. Denne volá aj 50 ľudí. Zladiť obe tieto skupiny ľudí niekedy nie je možné. Robíme, čo je v našich silách,” opisuje situáciu na svojej ambulancii Tibor Prunyi, všeobecných lekár z Michaloviec.

Polícia robila monitoring

Na základe záverov, ktoré vyplynuli z rokovaní krajskej pandemickej komisie a hlavného lekára Košického samosprávneho kraja, bola polícia požiadaná o súčinnosť pri vykonávaní monitoringu lekárov v Košickom kraji pre potreby auditu, a to najmä v súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou v nemocniciach a možnosťou uloženia pracovnej povinnosti zdravotníckemu personálu kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii,” informovala Lenka Ivanová, krajská policajná hovorkyňa.

Nešlo o dehonestáciu

Ambulancie kontrolovali policajti v civile. “Neuniformovaní príslušníci Policajného zboru v pôsobnosti košického krajského riaditeľstva, v rámci už prebiehajúcich opatrení v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou, počas včerajšieho dňa vykonali tento monitoring, avšak treba dôrazne upozorniť, že v tomto prípade zo strany Policajného zboru nešlo o dehonestáciu ani ponižovanie lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ale o súčinnosť, o ktorú bol Policajný zbor požiadaný. Všetky získané informácie a výsledky tohto monitoringu boli ihneď po jeho ukončení odovzdané hlavnému lekárovi Košického samosprávneho kraja pre jeho ďalšie interné potreby. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach sa preto nebude vyjadrovať k podrobnostiam v súvislosti s týmto monitoringom. Práve v čase zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie nemá Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach najmenší záujem znevažovať alebo iným spôsobom dehonestovať prácu všetkých, ktorí sa podieľajú na záchrane ľudských životov a prijímaní opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu, ”vysvetľuje Ivanová.

Overovali či ordinujú

Košický samosprávny kraj si váži prácu ambulantných lekárov a vníma zvýšený nápor na tieto ambulancie v čase pandémie. Je pochopiteľné, že nie je v kapacitách ambulancií fyzicky vyšetrovať pacientov a zároveň v plnej miere obsluhovať telefonické linky. Hlavným cieľom kontrol je odbremeniť záchranárov od telefonátov pacientov, ktorých problémy dokážu vyriešiť aj ambulantní lekári. Tieto kontroly sú preventívneho charakteru, lekárom nie sú udeľované sankcie v prípade neprítomnosti. Cieľom je preveriť a prípadne vyvrátiť dezinformácie o tom, že ambulantní lekári v Košickom kraji riadne neordinujú,” vysvetľuje Terezková.

Kontroly by mali vyzerať inak

Lekári tvrdia, že nemajú nič proti kontrolám. Kompetentní by sa ale mali viac zamerať na ambulancie, do ktorých sa pacienti nevedia dovolať dlhodobo.”Aj lekár môže byť chorý, alebo môže mať iné problémy. Myslím si, že máme na to odborníkov, aby to dokázali skontrolovať a posúdiť. Ale nie policajti, tí sú vzdelávaní v inej oblasti. Myslím si, že odbor zdravotníctva je plne kompetentný toto riešiť,” vysvetlil Prunyi.

Kraj zatiaľ výsledky kontroly spracúva. Pripravuje aj telefonickú linku, na ktorú by mohli pacienti zavolať, ak sa im nepodarí spojiť s ich ošetrujúcim lekárom.