NasZemplin.sk

Informácie z regiónu Zemplín

Prežívanie koronavírusu u onkologických pacientov

Psychická stránka pri akejkoľvek chorobe je kľúčová. Udržať si racionálny prístup a zdravú myseľ je to najťažšie. Ťažšie ako dodržiavať nariadené opatrenia.

PhDr. Andrea Križanová PhD. – onkopsychológ Ligy proti rakovine, odborník v oblasti verejného zdravia

Onkologickí pacienti sú v súvislosti s koronavírusom jednou z rizikových skupín.

AKTUÁLNE: Na základe najčastejších otázok onkologických pacientov a ich blízkych pripravila Liga proti rakovine v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva  podporné edukačné video o tom, ako túto situáciu zvládať.

„Výhodou“ onkologických pacientov v týchto časoch je fakt, že si už v minulosti prežili ochorenie, ktoré je spájané aj so smrťou a poznajú pocit bezmocnosti a čakania. Vedia, aké to je, že sa bez prípravy a upozornenia dostanú do situácie, keď bezpečie a bežné dni prestanú byť samozrejmosťou. Každý onkologický pacient si položil otázku – čo keď zomriem? Na spoločných stretnutiach sme túto tému pravidelne rozoberali. Pri otázke, čoho konkrétne sa boja, vyplynuli z odpovedí, že strach má rôzne podoby a je veľmi veľa vecí, ktorých sa obávajú – strach z bolesti, strach z opustenia, strach zo straty istoty, strach z neznámeho… Čo je však podstatné a kľúčové, že po analýze jednotlivých obáv sa pacientovi uľavilo. Ak sa sedenie a rozoberanie pocitov robí v skupine, pacienti citlivo vnímajú, že podobne to majú aj ostatní prítomní. A ak sa zdieľanie takého intímneho pocitu, akým je napríklad strach zo smrti, robí spoločne, stáva sa znesiteľným.

V médiách a spoločnosti kolujú informácie, kde v pozadí stojí práve strach zo smrti, ale hovorí sa o tom málo. A presne to je to, čo ľudia potrebujú. Komunikovať túto tému otvorene a verejne.

Ak to poviem zjednodušene, ak by sme zmiernili strach zo smrti, nešírili by sme paniku a zvládli by sme to lepšie. Chýba nám duchovný rozmer, dostávame len negatívne informácie. Táto situácia ukazuje, že téma smrti a obavy z nej je v dnešnej spoločnosti stále tabuizovaná. Podľa môjho názoru, onkologickí pacienti paniku nemajú, ani ju nešíria. Pretože majú skúsenosť so zvládnutím choroby.

Onkologickí pacienti pociťujú strach, že ochorenie by im prinieslo komplikáciu, majú strach z odložených operácií. Môžu pociťovať zvýšenú úzkosť a depresiu, čo by sa stalo, ak by na koronavírus ochoreli. Môžu sa viac sledovať a treba si uvedomiť, že zvýšená úzkosť a depresia prináša so sebou aj telesné zmeny.

Ku fyziologickým zmenám pri úzkosti a depresii patrí: búšenie srdca, tlak na hrudi, bolesť hlavy, žalúdočné problémy, zvýšená teplota, bolesť v hrdle, bolesť svalov, únava…

Pri týchto ťažkostiach sa nájdu aj prejavy a symptómy podobné ako pri koronavíruse. Je dôležité si uvedomiť, že nie každý telesný prejav znamená hneď aj koronavírus. Môže ísť aj o bežnú chrípku, ale aj o úzkosť, či depresiu.

Pomáha meditácia, relaxácia, rozhovor s blízkym alebo odborníkom.

Prevencia je najdôležitejšia

Keďže poznáme rizikové skupiny onkologických pacientov – môžeme ich chrániť.

– dodržiavať karanténu, vyhýbať sa stretávaniu, čím sa eliminuje možnosť nakazenia sa

– obmedziť i stretávaniu sa s blízkymi

– dodržiavať nariadené a odporúčané opatrenia

– dbať na zdravé stravovanie

Nedostatok sociálnych kontaktov nás môže oslabiť a môže sa nám psychický stav zhoršiť. Preto odporúčam udržiavať komunikáciu telefonicky, mailom a v prípade potreby využiť poradňu psychológa.

Milí pacienti, v Lige proti rakovine na vás myslíme každý deň. Veríme, že práve vy budete najdisciplinovanejší a ochoreniu sa vyhnete. Keď sa budete potrebovať poradiť, sme tu pre vás. Zároveň vás však prosíme o uvedomenie si, že mnoho ľudí žije osamote, nemá inú možnosť, ako si zavolať a podeliť sa so svojimi obavami, vypočuť si rady a podporu. Myslite i na nich a ak žijete so svojou rodinou, veľmi vám želáme, aby ste toto obdobie i s jej pomocou zvládli čo najlepšie.

Celoročná podpora
SK65 0200 0000 0001 0483 2012
https://www.lpr.sk/chcem-prispiet/

2% z dane
Formulár na zaslanie 2 % a viac informácií o bezplatných projektoch pre pacientov a ich rodiny nájdete na https://www.lpr.sk/2-percenta-z-dani/
Liga proti rakovine SR, Brestová 6, 821 02 Bratislava
IČO: 00641219, právna forma: občianske združenie
Číslo účtu organizácie na zaslanie 2 % nie je potrebné

ĎAKUJEME ak podporíte Ligu proti rakovine