NasZemplin.sk

Informácie z regiónu Zemplín

Rus chcel prejsť cez hranicu s falošným dokladom o azyle

Dňa 31. januára 2021 krátko pred polnocou pricestoval na hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod z Ukrajiny na osobnom motorovom vozidle továrenskej značky Mercedes-Benz Sprinter štátny príslušník Ruskej federácie.

Ilustračné foto

Pri hraničnej kontrole predložil kartu azylanta vydanú v Rakúskej republike. Karta vykazovala známky falšovania. Bola podrobená osobitnej dôkladnej kontrole, ktorá dokázala, že ide o falzifikát. Previerkou prostredníctvom Spoločného kontaktného pracoviska Jarovce-Kittsee bolo zistené, že uvedenému cudzincovi karta azylanta s daným číslom nebola vydaná.

V zmysle Kódexu schengenských hraníc bol mužovi odopretý vstup na územie SR a zároveň mu bol uložený zákaz vstupu na naše územie na dobu 3 rokov. Po vykonaní potrebných úkonov ho policajti odovzdali príslušníkom Štátnej pohraničnej služby Ukrajiny.

Zachytili ho kamery

Dňa 1. februára 2021 v skorých ranných hodinách zaznamenali kamery, ktoré monitorujú vonkajšiu hranicu s Ukrajinou, jej neoprávnené prekročenie neznámou osobou.

Ilustračné foto

Krátko po incidente kontrolovali policajti Oddelenia hraničnej kontroly PZ Vyšné Nemecké v katastrálnom území obce Záhor, okres Sobrance, 1 štátneho príslušníka Maroka a predviedli ho na oddelenie. V prítomnosti tlmočníka mu vydali rozhodnutie o administratívnom vyhostení s uložením zákazu vstupu na územie SR a ostatných členských štátov na dobu 3 rokov. Následne bol zaistený na účel vrátenia podľa medzinárodnej zmluvy. Po absolvovaní RT PCR testu na COVID-19, ktorý bol negatívny, bol dňa 3. februára 2021 odovzdaný príslušníkom Štátnej pohraničnej služby Ukrajiny.