NasZemplin.sk

Informácie z regiónu Zemplín

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov počas pandémie

Pandémia ovplyvnila všetky oblasti života a výnimkou nebude ani sčítanie obyvateľov. V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu nákazy novým koronavírusom a ochorením Covid-19 bude v tomto roku po prvýkrát prebiehať elektronickou formou, a to v termíne od 15. februára do 31. marca.

Všetko elektronicky

Sčítací elektronický formulár, ktorý je potrebné vyplniť, občania nájdu na webovej stránke www.scitanie.sk. Povinnosti sčítať sa podliehajú občania, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt, ale aj osoby s prechodným, tolerovaným a aj obvyklým pobytom. Neplnoleté osoby je povinný sčítať ich zákonný zástupca.

Pomôžu aj úradníci

Pre osoby, ktoré si túto povinnosť z akýchkoľvek dôvodov sami ani s pomocou blízkej osoby splniť nedokážu, je k dispozícii kontaktné centrum. Nachádza sa na Nám. osloboditeľov 30, v budove Mestského úradu Michalovce. Pre klientov sú vyhradené úradné hodiny, počas ktorých im pracovníčky pomôžu elektronický formulár vyplniť.

Pripravení sú aj asistenti

Osoba, ktorá sa nemôže dostaviť ani na kontaktné miesto, môže využiť infolinku na telefónnom čísle 056/ 68 64 120 alebo 0905 798 944 a požiadať o službu mobilného asistenta. V tomto prípade je do bydliska osoby vyslaný asistent, ktorý pomôže sčítanie vykonať. Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie je termín asistovaného sčítania posunutý na obdobie od 1. apríla najneskôr do 31. októbra.