NasZemplin.sk

Informácie z regiónu Zemplín

Senior karty pre Michalovčanov

Seniori s trvalým pobytom v Michalovciach môžu po dovŕšení veku 65 rokov požiadať o vydanie Senior karty.

O kartu môžu žiadať celoročne, najskôr v deň dovŕšenia uvedeného veku. Jej vydanie je bezplatné a časovo neobmedzené. Kartu vydáva Odbor sociálnych vecí Mestského úradu Michalovce po predložení dokladu totožnosti a overení požadovaných údajov.

Senior karta je platná spolu s predložením dokladu totožnosti a oprávňuje držiteľa na využívanie rôznych zliav, ktoré poskytuje Mesto, ním zriadené organizácie alebo iné organizácie na základe dohody s Mestom.

Výhody, ktoré môžu držitelia Senior karty v roku 2021 využívať uvádzame v nasledujúcom prehľade:

 • bezplatné parkovanie na parkovacích plochách v správe TaZS Michalovce,
 • bezplatné vstupné na kultúrne podujatia organizované mestským kultúrnym strediskom (MsKS), ktoré budú označené skratkou SK (Senior karta),
 • zľavnené vstupné do mestskej plavárne (po ukončení rekonštrukcie),
 • zvýhodnené vstupne do Zemplínskeho múzea na stále expozície a na príležitostné výstavy je vstupne vo výške 1€,
 • voľný vstup na výstavy a vernisáže Zemplínskeho kultúrneho centra a hvezdárne,
 • zvýhodnené zápisné do Zemplínskej knižnici G. Zvonického, konečná cena po zľave je vo výške 1 €,
 • zľavnený vstup na športové podujatia:
 • futbal – zľava na základe platného cenníka, zľava na majstrovské domáce zápasy MFK Zemplín Michalovce, nekrytá tribúna 3 €/zápas, permanentka nekrytá tribúna 30 €/sezóna,
 • hokej – 50 % zľava. V prípade, že sa v roku 2021 umožní vstup divákom na tribúny štadiónu, HK Dukla Ingema Michalovce vyhradí 5 % z celkovej povolenej kapacity

divákov pre seniorov s tým, že lístky budú s 50 % zľavou a zakúpenie bude možné len v pokladni a po preukázaní sa Senior kartou. Ceny lístkov budú nastavené podľa toho, či sa jedná o základnú časť, štvrťfinále, semifinále alebo finále.

 • basketbal – na všetky podujatia 1. BK Michalovce voľný vstup,
 • hádzaná – zľavnené vstupné na zápasy MOL Ligy Iuventa Michalovce 1 €.

Upozorňujeme, že organizácia, ktorá poskytuje zľavy na kultúrne, spoločenské alebo športové podujatie, môže niektoré akcie komerčného charakteru vylúčiť z poskytovania zliav. Túto skutočnosť oznámi spolu s oznamom o konaní akcie a zároveň to zverejní pri vstupe na akciu.

Evidenciu vydaných Senior kariet vedie Odbor sociálnych vecí MsÚ Michalovce. Aktuálne evidujú vyše 2500 vydaných kariet.