NasZemplin.sk

Informácie z regiónu Zemplín

Podcas "777" | Michalovce v znamení troch sedmičiek

Podcast „777“, alebo Michalovce v znamení troch sedmičiek vznikol pri príležitosti 777 výročia od prvej písomnej zmienky o Michalovciach.
Autorsky ho pripravila moderátorka a redaktorka Eva Bučková a historik Dr. Martin Molnár.
Projekt vznikol vďaka finančnej podpore Mesta Michalovce.
Generálnym partnerom projektu je spoločnosť NOP, a. s.

Podcast "777", alebo Michalovce v znamení troch sedmičiek vznikol pri príležitosti 777 výročia od prvej písomnej zmienky o Michalovciach. Autorsky...

Podcast "777", alebo Michalovce v znamení troch sedmičiek vznikol pri príležitosti 777 výročia od prvej písomnej zmienky o Michalovciach. Autorsky...

Podcast "777", alebo Michalovce v znamení troch sedmičiek vznikol pri príležitosti 777 výročia od prvej písomnej zmienky o Michalovciach. Autorsky...

Bola ocenená ako výnimočná žena KSK. Ako jediná žena na Zemplíne bola starostkou a zároveň poslankyňou VÚC. Vo svojej práci...

Magisterka Marta Paligová je Michalovčanka a pedagogička s 30 ročnou praxou. Vypracovala učebné osnovy pre predmet Rozvoj životných zručností. Neustále...