NasZemplin.sk

Informácie z regiónu Zemplín

Školy v Michalovciach obnovia prezenčné vyučovanie od utorka

Krízový štáb mesta Michalovce rozhodol, na základe uznesenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Michalovce, obnoviť vyučovací proces prezenčnou formou na materských školách, na prvom stupni základných škôl a individuálne vzdelávanie na základnej umeleckej škole pre I. stupeň, v pôsobnosti mesta, od 9. týždňa, t.j. od utorka 2. marca 2021.

Školy sa budú otvárať za dodržania podmienok vyhlásených Ministerstvom školstva SR, platných uznesení Vlády SR a vyhláškami ÚVZ SR, resp. RÚVZ so sídlom v Michalovciach.

V prípade sprísnených opatrení vyhlásených ústrednými štátnymi orgánmi, ktoré by bránili ich otvoreniu, bude prijatie Krízového štábu mesta Michalovce bezpredmetné a školy sa budú riadiť ich nariadeniami.

Školy a školské zariadenia budú pred nástupom detí a žiakov vyžadovať predloženie platného testu u zamestnancov škôl a zákonných zástupcov detí podľa platného Covid automatu.

Zároveň krízový štáb rozhodol o zachovaní chodu Mestského úradu Michalovce a MHD v doterajšom režime. Náčelníkovi mestskej polície uložil povinnosť zintenzívniť hliadkovú činnosť v lokalitách s nižším štandardom hygieny a spolupracovať s orgánmi štátnej polície pri kontrole dodržiavania protiepidemiologických opatrení.

Vzhľadom na dostatočný počet zriadených odberných miest v meste Michalovce, mesto nebude zabezpečovať testovanie zamestnancov škôl a rodičov na školách.

Link so zoznamom MOM v meste: https://www.michalovce.sk/sk/aktualita/mobilne-odberne-miesta-stale-pribudaju