Značka: 2. ZŠ v Michalovciach zorganizovala veľtrh cestovného ruchu