Značka: 7.500 Eur za nezverejnenie intímnych fotografií