Značka: Humenné lúpežné prepadnutie 3 osoby zadržané