Značka: Michalovce zriadili dočasné prístrešie na prenocovanie pre ľudí bez domova