Značka: na Humenskej ceste v Michalovciach vytvorený ďalší pruh na odstavovanie kamiónov