Značka: Opitý mladík bez vodičáka skončil v priekope Šamudovce