Značka: riaditel KRPZ Košice ocenil medailov Dominika