Značka: Železničná spoločnosť Slovensko Dušičky posilnenie vlakov o 42 vlakov IC vlakov o vlakov ZAKARPATIE do/z Mukačeva.