NasZemplin.sk

Informácie z regiónu Zemplín

TREBIŠOV s úspornými opatreniami začína od vedenia mesta

V nadväznosti na odhadované scenáre vývoja hospodárstva SR a súvisiaci odhadovaný pokles príjmov plynúcich z podielových daní pre mestá a obce, realizuje mesto Trebišov okamžité úsporné opatrenia. S účinnosťou od 1.4.2020 bude plat primátora aj bez schválenia mestským zastupiteľstvom znížený na zákonné minimum (rozdiel medzi aktuálnym platom a zákonným minimom bude primátorom mesta darovaný spätne mestu Trebišov na zabezpečenie bežnej prevádzky). Rovnako aj platy obidvoch zástupcov primátora budú vychádzať z primátorovho minimálneho platu. Osobné príplatky všetkých zamestnancov mesta Trebišov budú znížené na nulu.

Mesto Trebišov taktiež pristúpilo na úplnú redukciu všetkých investičných aktivít s výnimkou investícií financovaných z externých zdrojov. Rovnako bolo až do odvolania pozastavené vyplácanie všetkých dotácií z rozpočtu mesta. Zamestnanci, s cieľom znižovania režijných nákladov mestského úradu, pracujú v režime home office. Na redukciu miezd pristúpili i mestské príspevkové a rozpočtové organizácie a mestská obchodná spoločnosť.

Informovala Martina MIŠTANIČOVÁ, hovorkyňa mesta.