NasZemplin.sk

Informácie z regiónu Zemplín

V návese kamióna odhalili tisíce pašovaných cigariet

Ozbrojení príslušníci FS na cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké odhalili v návese kamióna tisíce kusov pašovaných cigariet ukrytých v podlahe návesu. Finančný únik na cle a daniach bol vyčíslený na viac ako 115 tisíc eur.

Na cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod vykonávali príslušníci finančnej správy dňa 1.2.2021 štandardnú kontrolu ukrajinského kamióna vstupujúcej z Ukrajiny na Slovensko, smerujúceho do Českej republiky. Pri kontrole inšpekčným skenovacím zariadením označili príslušníci podozrivé miesto v podlahe návesu, s podozrením, že tam môže byť ukrytý aj iný tovar ako bol deklarovaný v colnom vyhlásení. Pri vykonaní dôkladnej colnej kontroly bol nasadený aj služobný pes vycvičený na detekciu pachových stôp tabakových výrobkov, ktorý taktiež značil podlahu návesu ako podozrivé miesto. Pri úplnej vnútornej colnej kontrole boli v podlahe odhalené ukryté cigarety v celkovom množstve 694 380 kusov bez platného označenia kontrolnými známkami. Finančný únik v tomto prípade predstavuje 115 639,268 Eur.

Prípad bol vzhľadom na podozrenie zo spáchania trestného činu postúpený miestne príslušnému vyšetrovateľovi Kriminálneho úradu finančnej správy, ktorý vedie vyšetrovanie vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu pre porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označovanie tovaru, v danom čase voči neznámej osobe. V prípade preukázania viny páchateľovi hrozí podľa trestného zákona trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovým a colným podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.