NasZemplin.sk

Informácie z regiónu Zemplín

Vakcinačné centrum v Michalovciach spustilo prihlasovanie náhradníkov

V Nemocnici Svet zdravia Michalovce v týchto dňoch prebieha vakcinácia v súlade so stratégiou Ministerstva zdravotníctva SR v jedenástich fázach stanovených novou vyhláškou 10/2021 Z.z., ktorá upravuje informácie o oprávnených skupinách na očkovanie a o náhradníkoch na očkovanie.

Počnúc dnešným dňom, 25. januára 2021, je k dispozícii telefónna linka: +421 56 6416 702, na ktorej sa môžu osoby spadajúce do vekovej kategórie 65+, ako aj osoby so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia Covid-19 bez ohľadu na vek prihlásiť počas pracovných dní v čase od 8.00 do 15.00 hod. a následne budú zaradené do zoznamu náhradníkov.

Vakcinačné centrum Nemocnice Svet zdravia Michalovce aktuálne disponuje voľnými termínmi, kde je možné sa prostredníctvom webu www.korona.gov.sk prihlásiť na očkovanie. Akonáhle sa kapacita očkovacieho centra v daný deň naplní a ak sa na očkovanie v konkrétny deň nedostavia všetky osoby, ktoré sú objednané prostredníctvom centrálneho objednávkového systému, bude nemocnica prednostne kontaktovať osoby práve zo zoznamu náhradníkov.

Oprávnenosť zaradenia do tejto kategórie náhradníkov musí byť preukázateľne zdokladovaná na vakcinačnom mieste občianskym preukazom a zdravotnou dokumentáciou pacienta, ktorá potvrdí aktuálnosť niektorého z nižšie uvedených ochorení.

Osobou so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient:

 • onkologický v štádiu liečby ochorenia,
 • s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia,
 • s transplantáciou solídnych orgánov,
 • s transplantáciou krvotvorných buniek (BMT),
 • s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C,D
 • v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom,
 • so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
 • s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV),
 • po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,
 • so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,
 • s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch,
 • s HIV v štádiu AIDS/late presenter,
 • s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s),
 • s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35,
 • so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),
 • s cirhózou pečene,
 • so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu,
 • so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,
 • so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myastenia gravis, amyotrofická laterálna skleróza a iné,
 • s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia)
 • so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúce biologickú liečbu,
 • so závažnými poruchami hemokoagulácie,
 • so závažným priebehom infekčných ochorení (napr.tuberkulóza).