NasZemplin.sk

Informácie z regiónu Zemplín

Vihorlatské múzeum Humenné u Vás doma

V rámci preventívnych opatrení zameraných na zníženie rizika prenosu choroby COVID-19 je z nariadenia PSK Vihorlatské múzeum v Humennom pre verejnosť zatvorené. K svojim priaznivcom však múzeum prichádza prostredníctvom sociálnych sietí a projektu Múzeum na doma. Projekt múzejnej online ponuky Múzeum na doma pracuje s využitím múzejnej webovej, facebookovej a instagramovej stránky. Ponuka je určená širokej verejnosti detí a dospelých so zacielením na pomoc školopovinným deťom, mládeži, učiteľom a rodičom.

Prostredníctvom sociálnych sietí ponúkame netradičné pohľady do všetkých múzejných expozícií. Z umelecko-historickej expozície, sakrálnej expozície, prírodovednej expozície a expozície ľudovej architektúry a bývania – skanzen sprostredkúvame ojedinelé zábery, ktoré mnohí aj počas návštevy nezbadali alebo nevnímali v komplexnosti kultúrno-historickej pamiatky. Obrazom i textom približujeme jednotlivé zbierkové predmety múzejného zbierkového fondu (archeológia, história, umenie, etnografia, prírodoveda) s ukážkami najstarších archeologických premetov, ukážok prírodovedného charakteru, majstrovskej práce dobových maliarov a remeselníkov v podobe historického nábytku, obrazovej zbierky, hodinových strojov, ukážok dobových zbraní, porcelánu, umeleckých predmetov, sakrálneho umenia, úžitkových predmetov a remeselných zariadení a výrobkov.

V archívnom bloku pozývame záujemcov na virtuálnu prehliadku múzejných výstavných projektov prostredníctvom fotoreportov z múzejných výstav, ako aj kultúrnych podujatí a edukačných aktivít pre deti a mládež. Záujemcom zároveň ponúkame možnosť vstúpiť do zákulisia múzejnej činnosti v oblasti zhromažďovania, ochraňovania,  odborného zhodnocovania a prezentácie zbierkových predmetov. Prostredníctvom listovania v doterajších ročníkoch Múzejných novín (jediných múzejných novín na Slovensku, ktoré vydáva Vihorlatské múzeum v Humennom) otvárame pre verejnosť vzájomný dialóg o podstate múzea pre spoločnosť a jeho víziách do budúcnosti.

Na facebookových stránkach iniciujeme pre deti, študentov, ich rodičov a učiteľov zábavno-edukačné ponuky kreatívneho trávenia času zamerané na rozvoj tvorivého myslenia v oblasti histórie, umenia, etnografie a environmentálnych tém.

V súvislosti s aktuálnou situáciou je naším úsilím prostredníctvom projektu Múzeum na doma prispieť k  naliehavosti chrániť zdravie nás všetkých a napomôcť pohodliu širokej verejnosti kreatívne stráviť čas a v rámci možností naplniť ho aj radosťou zo spoznávania a učenia. Vihorlatské múzeum v Humennom je dostupné na www.muzeumhumenne.skwww.facebook.com/muzeumhumenne/.