NasZemplin.sk

Informácie z regiónu Zemplín

Dva týždne v karanténe

Už dva týždne dohliadajú príslušníci HaZZ na chod karanténneho centra v Gabčíkove. Na mieste pomáhajú hasičom tiež dobrovoľníci z Asociácie samaritánov SR, niekoľko členov z okolitých dobrovoľných hasičských zborov obcí a členovia Komplexnej centrálnej záchrannej služby, v sídle ktorých má zázemie aj veliteľ centra – Zoltán Tánczos (riaditeľ OR HaZZ v Galante).

Slovákom prichádzajúcim do karanténneho centra odoberajú vzorky na ochorenie COVID-19 hasiči z posádky hasičskej záchrannej služby. Pre nich je určený jeden zo stanov, ktorý slúži na ich kompletnú dezinfekciu.

Hasiči tiež zabezpečujú roznášanie stravy ubytovaným, pričom dodržiavajú prísne hygienické opatrenia. V ochranných pracovných prostriedkoch umiestnia stravu pred dvere ubytovaného a zaklopú, pričom k priamemu kontaktu medzi nimi nedôjde.

V karanténnom centre dbajú predovšetkým na vysoký stupeň ochrany hasičov a ostatných dobrovoľníkov. Ubytovaným sa hasiči snažia vyjsť v ústrety aj prostredníctvom podporného call centra psychologickej pomoci. Príslušníci vyškolení do funkcie „peer“ im pomáhajú na infolinke denne už od minulej soboty a každému volajúcemu sa venujú s cieľom maximálne pomôcť.