NasZemplin.sk

Informácie z regiónu Zemplín

Voda pre močiare 2020 – MISIA SPLNENÁ

Ochranári zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti BirdLife Slovensko už piaty rok zachraňujú 6 mokradí v Chránenom vtáčom území Medzibodrožie. Prečerpávajú vodu z odvodňovacích kanálov na miesta, kde by sa inak neudržala.

Je to náročné a pomerne nákladné riešenie, ale jediná možnosť, ako aspoň tieto lokality uchrániť pred úplným vyschnutím a predísť tak osudu desiatok až stoviek iných mokradí Medzibodrožia. Prečerpávaním v týchto lokalitách zachytili takmer 200 tisíc metrov kubických vody, ktorá by inak odtiekla Bodrogom až do Dunaja a vodnú hladinu zdvihli v závislosti od lokality o 50 – 100 cm.

Ornitológ Matej Repel hovorí: „Mnohé vtáky reagovali na vytvorené možnosti okamžite. dokonca ešte skôr ako sme čerpadlo vypli a z lokality odpratali. Husi divé a volavky popolavé už v týchto chvíľach sedia na znáškach, beluše veľké aj kačice divé intenzívne budujú svoje hniezda, dva bučiaky veľké sa ozývajú priamo z našich mokradí, hlasito tokajú lysky, potápky malé, predvádza sa vzácna chochlačka bielooká, elegantné labute, či cíbiky chochlaté a menej nápadné sú kačice chrapačky. Kane močiarne v povetrí predvádzajú svadobné tance.“

Foto: Ervin Hrtan
Foto: Ervin Hrtan

Čakáme na návrat chavkošov nočných, chriašťov malých aj bodkovaných, kalužiakov červenonohých, sliepočiek vodných a ďalších druhov. Pre väčšinu z týchto druhov sú zachránené mokrade najvýznamnejšími hniezdnymi lokalitami nielen v Medzibodroží, ale aj na Slovensku. Pre beluše, chavkoše, bučiaky, chochlačky bielooké alebo kačice chrapačky dokonca jediné hniezdiská v Medzibodroží,“ vysvetľuje ornitológ.

„Nebyť týchto a ďalších opatrení, ktoré realizujeme, tak kritériové druhy pre ochranu ktorých bolo územie zaradené do sústavy NATURA 2000 by už tu viac nenašli vhodné hniezdne podmienky. Vrátane ďalších opatrení, ktorými zadržiavame vodu v mokradiach, zachraňujeme viac ako 20 lokalít, ale desiatky ďalších potrebujú našu aj vašu pomoc,“ zdôrazňuje Repel.

– 6 lokalít a spolu 27 ha mokradí Medzibodrožia zachránených pre vtáky a ďalšie vodné organizmy

– takmer 200.000 m3 vody prečerpanej

– 29 dní nepretržitej prevádzky čerpadla, riešenia technických problémov, striedania služieb a prespávanie v karavane

= okamžitá odpoveď vtákov, ktoré obsadili nové biotopy

Ďakujeme mnohým dobrovoľníkom, darcom a sponzorom, ktorí nám pomáhajú zachraňovať mokrade. Ďakujeme SVP š.p. za spoluprácu,“ uzavrel Matej Repel.

MOKRADE MEDZIBODROŽIA ZACHRAŇUJÚ AJ VĎAKA FINANČNEJ PODPORE FORMOU DAROVANIA 2 % Z VAŠICH DANÍ. AJ DNES VÁS PROSIA O TÚTO POMOC.