NasZemplin.sk

Informácie z regiónu Zemplín

Michalovský park dostane názov po blahoslavenom

Michalovce, 30. 8 . 2022 – Park na Námestí slobody v Michalovciach sa bude volať „Park Metoda Dominika Trčku“. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o zmene názvu časti Námestia Slobody schválili michalovskí poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva v utorok, 30. augusta 2022. Park sa tak bude volať podľa Michalovčana Storočnice, ktorého si vybrali v ankete obyvatelia Michaloviec.

V roku 2019 uplynulo sto rokov, kedy sa mesto Michalovce stalo centrom niekdajšej Zemplínskej župy. Pri tejto príležitosti sa mohli Michalovčania zapojiť do ankety, v ktorej si zvolili najvýznamnejšiu osobnosť spojenú s mestom a uvedeným obdobím. Víťazom ankety “Michalovčan Storočnice” sa stal blahoslavený Metod Dominik Trčka.

Mesto Michalovce sa spoločne s michalovskými redemptoristami zhodli na tom, aby bola vytvorená busta, ktorá bude Michalovčanom i návštevníkom mesta pripomínať túto osobnosť a túto udalosť.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o zmene názvu časti Námestia slobody na Park Metoda Dominika Trčku nadobudlo platnosť dňom schválenia v Mestskom zastupiteľstve v Michalovciach a účinnosť nadobudne pätnástym dňom po jeho zverejnení.

Viac o období, keď boli Michalovce centrom Zemplínskej župy, si môžete vypočuť aj v jednom zo série podcastov, ktoré vznikli pri príležitosti 777 výročia od prvej písomnej zmienky o Michalovciach.