NasZemplin.sk

Informácie z regiónu Zemplín

Otcovia púšte na TV LOGOS

Televízia LOGOS (www.logos.tv) od nedele 22. marca zaradzuje do svojho vysielania novú reláciu pod názvom „Otcovia púšte“.

Zámerom každodenných zamyslení nad slovami Svätých Otcov je pripomenutie a obnovenie umenia duchovného života. Svätí Otcovia nás učia ako sa priblížiť k Evanjeliám, ako ich čítať, správne pochopiť a čo pomáha a prekáža takémuto správnemu pochopeniu. Načúvanie Svätým Otcom je takto začiatok a koniec všetkých čností. Z tohto načúvania sa učíme skutočnému významu Svätého písma; sme štepení do pravej viery, do života podľa evanjeliových prikázaní a nadobudneme k nim hlbokú úctu. Jedným slovom ich slová nás učia ako sa priblížiť k spáse a kresťanskej dokonalosti.

Táto nová relácia je ďalším krokom v napĺňaní misie TV LOGOS, ktorá má za cieľ sprostredkovať bohatú duchovnú tradíciu východnej Cirkvi, jej spiritualitu, históriu, svedectvo viery, ale aj súčasnosť, ktorá je touto tradíciou ovplyvnená vo všetkých jej prejavoch.

Upútavku na novú reláciu môžete už teraz sledovať vo vysielaní TV LOGOS, v regionálnej TV ZEMPLÍN alebo na web stránke celého projektu – https://www.logos.tv/video/319-pripravujeme-pre-vas-otcovia-puste.