NasZemplin.sk

Informácie z regiónu Zemplín

Netradičný začiatok Veľkého Pôstu

Katolícki biskupi združení v Konferencii biskupov Slovenska na svojom 98. plenárnom zasadnutí pripravili spoločné posolstvo pre veriacich pred začatím pôstneho obdobia.

Obdobie Veľkého Pôstu sa začne spôsobom, na ktorý katolíci nie sú zvyknutí. Kvôli pandémii sa nemôžu stretnúť v chrámoch, kam zvyčajne prichádzali prijať znak popola, ako rozhodnutie konať pokánie a obrátiť sa od hriechov.

Príprava na Veľkonočné sviatky

Aj keď sa popolec fyzicky nedá udeliť, biskupi veriacich povzbudzujú, aby na Popolcovú stredu neopomenuli príležitosť nastúpiť na cestu prípravy na Veľkonočné sviatky. Ako nám to pripomína Svätý Otec František: „Aj vtedy, keď sa snažíme chrániť ľudské životy pred šírením vírusu, nemožno pokladať duchovný a morálny rozmer osoby za druhoradý vo vzťahu k fyzickému zdraviu. Starostlivosť o telo nemôže nikdy nechať bokom starostlivosť o dušu.“ (Príhovor diplomatickému zboru, 8.2.2021)

Príležitosťou obnovy

Biskupi ľudí vyzývajú, aby zodpovedne chránili svoje zdravie a zdravie svojich blízkych. „Neochabujte však ani v duchovnom úsilí. Veľký Pôst je príležitosťou obnovy, zanechania hriechu a získavania milostí. Treba to dobre využiť. Nezabudnite predovšetkým na skutky telesného a duchovného milosrdenstva. Často si spytujte svedomie a nenechajte sa premôcť hriechom, aj keď nie je pre všetkých možné sa teraz vyspovedať. Robíme, čo je v našich silách, aby sa prijímanie sviatostí stalo znovu dostupným,“ prihovárajú sa biskupi.

Čítajte Božie Slovo

Veriacim ďalej odporúčajú, aby siahali aj po ostatných prostriedkoch, ktoré sú k dispozícii. „Čítajte Božie Slovo a prijímajte ho ako duchovný chlieb pre svoje životy. Nezabudnite ani na telesný pôst a odriekanie, ktoré sú účinnými zbraňami proti hriechu. Starší a tí, ktorí bojujú s ochorením alebo sú ešte v rekonvalescencii, nech kvôli svojmu zdraviu neodkladajú pokrm, ale nech využijú modlitbu alebo almužnu ako prostriedky pôstneho úsilia. Samozrejme, trpezlivé obetovanie dôsledkov pandémie, i všetkých obmedzení, v spojení s utrpením Ježiša Krista dáva ťažkostiam novú hodnotu,„vysvetľujú biskupi.

Posilnenie vo viere, nádeji a láske

Využite dobre pôstny čas, posilnite sa vo viere, nádeji a láske, a priblížte sa ku Kristovi, aby sme ho mohli stretnúť, dobre pripravení, pri slávení Veľkonočných sviatkov. Prosíme vás o modlitby za nás i za kňazov a rehoľníkov.

S láskou na vás pamätajú a žehnajú vám všetci slovenskí otcovia biskupi,
“ uzavreli spoločné povzbudenie svoje povzbudenie pred začiatkom pôstu.

zdroj: TKKBS