NasZemplin.sk

Informácie z regiónu Zemplín

Školy v Michalovciach prezenčné vyučovanie neobnovia

V súvislosti so zhoršenou epidemiologickou situáciou vo februári v okrese Michalovce, a zvlášť v meste Michalovce, primátor mesta Viliam Zahorčák zvolal v sobotu 6. februára mimoriadne zasadnutie Krízového štábu mesta Michalovce.

Predmetom rokovania bolo odporúčanie regionálnej hygieničky MUDr. Staškovej prehodnotiť obnovenie vyučovacieho procesu prezenčnou formou od pondelka 8. februára, a to vzhľadom na nepriaznivú situáciu v súvislosti s ochorením Covid-19 (britská mutácia) a prijatie opatrení na ochranu zdravia obyvateľov mesta.

Krízový štáb mesta Michalovce rozhodol vzhľadom na uvedené skutočnosti neobnoviť vyučovací proces prezenčnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce v termíne do 19. februára 2021 vrátane.

Zároveň upozorňujeme, že prevádzka materských škôl a školských klubov detí pre rodičov z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje výkon práce z domu, pokračuje v nezmenenej forme ako doteraz.

zdroj: MsÚ Michalovce