NasZemplin.sk

Informácie z regiónu Zemplín

Sledovali lietajúci objekt nad hranicou. Našli pašované cigarety

Dňa 5. februára 2022 vo večerných hodinách zaznamenala hliadka Oddelenia hraničnej kontroly (OHK) PZ Vyšné Nemecké v pôsobnosti Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície (RHCP) Sobrance zvuk neznámeho lietajúceho prostriedku, ktorý sa presúval od vonkajšej hranice s Ukrajinou smerom do nášho vnútrozemia.

Letiaci objekt (pravdepodobne dron) sledovali termokamerou. Počas jeho pozorovania zaznamenali zastavenie objektu vo vzduchu, pričom došlo k vypusteniu balíka, ktorý objekt prevážal. Zvuk dopadu vypusteného balíka bol evidentný, preto sa policajti presunuli do úseku dopadu balíka v smere na obec Husák, okres Sobrance. Pozorovaním terénu spozorovali z lesa vychádzajúce dve osoby, ktoré smerovali ku neďalekému rodinnému domu. Po policajnej výzve jedna z osôb odhodila balík, ktorý niesla v ruke. Osoby pri zadržaní nekládli odpor, uposlúchli výzvu, zastavili sa, dali ruky za chrbát a ľahli si na zem.

Šetrením bolo zistené, že zadržané osoby sú miestni občania. Na mieste ich zadržania policajti zaistili 3 balíky o veľkosti cca 25 x 25 cm obalené čiernou fóliou a previazané bielym motúzom. Bolo v ňom uložených 45 kartónov a 6 krabičiek cigariet zn. JIN LING bez kontrolnej známky na označenie tovaru, spolu 9.120 ks. Štvrtý balík zaistili policajti pri prehľadávaní úseku nasledujúci deň. Balík sa zachytil o konáre stromu a roztrhol sa. Bolo v ňom uložených 14 kartónov a 4 krabičky, spolu 2.880 ks, cigariet zn. JIN LING bez kontrolných známok na označenie tovaru.

V balíkoch sa spolu nachádzalo sa v ňom 12.000 ks (60 kartónov) cigariet zn. JIN LING bez kontrolnej známky na označenie tovaru. Únik na spotrebnej dani z tabakových výrobkov bol príslušníkmi colného úradu vyčíslený na sumu 1.491,62 EUR.

Prípad aj osoby prevzal k ďalšej realizácii poverený príslušník Kriminálneho úradu Finančnej správy (KÚ FS), pracovisko Košice, v zmysle vecnej a miestnej príslušnosti pre podozrenie z porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru.